תעריפים

מחיר עבודת עריכה נקבע על פי שני שיקולים מרכזיים:

אורך הטקסט – נמדד לפי גיליונות הדפוס שהוא מכיל. בגיליון דפוס יש 24,000 תווים עם רווחים (השקולים בערך ל-4000 מילים).
רמת העבודה הנדרשת – לעתים מדובר בהגהה בלבד, ולעתים נדרשת כמעט כתיבה מחדש.

מחיר העבודה ייקבע רק לאחר שאראה דוגמה מייצגת מהטקסט, ואדע את אורכו הסופי.

טווח התעריפים האפשרי לעבודת עריכה נע בין 700 ל-1000 ₪ לגיליון דפוס.

 

בעבודת הגהה (בהנחה שאיכות העבודה מאפשרת הגהה בלבד) - התעריף הוא 230 ש"ח לגל"ד.

בעבודת תרגום התעריף הוא 1000 ש"ח לגל"ד בשפת היעד.